Posty

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Podróż niejedno ma imię"

Obraz
  5 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Podróż niejedno ma imię" . Wydarzenie zorganizowane zostało z wyjątkowej, ważnej dla całej wspólnoty okazji - nadania imienia, przekazania sztandaru, jak również uczczenia Dnia Patrona Szkoły. Organizatorom zależało, by rozwijać talenty recytatorskie i wrażliwość uczniów poprzez upowszechnianie piękna poezji oraz kultury żywego słowa. W poetyckie szranki stanęło trzydzieścioro młodych recytatorów z trzech kaliskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 24 i Szkoły Podstawowej nr 17. Przewidziano dwie kategorie wiekowe. Na kameralnej scenie biblioteki ,,Siedemnastki" wybrzmiały wiersze wielu autorów, powstałe w różnych epokach i miejscach na świecie. Wszystkie łączył jednak motyw podróży, zarówno dosłownych, jak i metaforycznych na cześć gospodarza uroczystości - Stefana Szolca - Rogozińskiego - podróżnika, który odkrył dla nas Kamerun. W Jury konkursowym obok Pani wicedyrek

Pasowanie na czytelnika

Obraz
W piątek, 31 marca uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Hasłem przewodnim była wieś i jej atrybuty. Wszystkie konkurencje były dostosowane do umiejętności i możliwości dzieci, które odgadywały zagadki, uzupełniały luki w opowiadaniu, wysłuchiwały odgłosów gospodarskich zwierząt, tańczyły „kaczy" taniec oraz sadziły ziemniaki. Dzieci bawiły się doskonale i z ochotą złożyły obietnicę, że będą wzorowymi czytelnikami szkolnej biblioteki. Zostały również obdarowane ręcznie robionymi zakładkami, słodyczami oraz książkami. Wszyscy uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że zajęcia bardzo im się podobały, co nas niezwykle cieszy! Poniżej relacja z tego wydarzenia :)